On the occasion of Imamat Day, Mawlana Hazar Imam has graciously sent a Talika Mubarak to the global Jamat, which is being shared via The Ismaili.

9 Juli 2021

Mina kära spirituella barn,

I samband med Imamat Dagen, den 11 Juli 2021, skickar jag mina varmaste och mest tillgivna faderliga moderliga kärleksfulla välsignelser till alla mina älskade spirituella barn över hela världen.

Jag ger mina bästa kärleksfulla välsignelser till själarna av alla mina avlidna spirituella barn och ber att deras själar må vila i evig frid.

Framgången av en rad vacciner i att tillgodose ett betydande skydd mot coronaviruset är väldigt uppmuntrande och mina Jamats runt om i världen borde inte tveka att vaccinera sig så snart denna möjlighet ges via hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Dock bör mina spirituella barn också vara medvetna om att fullvaccinering inte minskar kravet på fortlöpande personlig vård och vaksamhet inför de oväntade hot som nya varianter av viruset fortsatt kommer att utgöra.

Det är en fråga om lycka att återöppnandet av många Jamatkhanas i många delar av världen har blivit möjlig, men det är min önskan att vid deltagande i Jamatkhana – som vid alla andra tillfällen – bör mina Jamat agera ansvarsfullt i att följa alla hälso- och säkerhetsåtgärder enligt rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna och våra institutioner.

Två nya händelser med speciell lycka för mig som Nutidens-Imam är beviljandet av stadgan till Aga Khan University av den kenyanska regeringen, och den första sammankallningen av University of Central Asia, som upprättades genom ett Ismaili Imamat fördrag med regeringarna i Kirgizistan, Kazakstan och Tadzjikistan. Jag hoppas att min Jamat kommer att ta del av min lycka och att vi tillsammans kommer att fortsätta att göra goda framsteg i utvecklingen av nya institutioner och program för högkvalitativ utbildning och forskning.

Min Jamat borde vara medveten om det innovativa arbete som utförts av Aga Khan University för att bekämpa Covid-19 pandemin. Dessa ansträngningar, vid sidan av alla andra Imamat- och Jamati-institutioner världen över, är värda den högsta beundran, och jag förmedlar mina speciella kärleksfulla välsignelser till alla mina spirituella barn som, i egenskap av vårdpersonal eller volontärer, outtröttligt fortsätter med sina ansträngningar i att ge behandling, vård och support till min Jamat.

Vid detta lyckliga tillfälle av Imamat Dagen skickar jag mina bästa kärleksfulla välsignelser till alla spirituella barn som har bidragit med service och skickat meddelanden om gratulationer.

Jag skickar mina mest tillgivna kärleksfulla välsignelser för ert spirituella välbefinnande, världsliga framgång, goda hälsa, glädje, styrka i tro och enighet i Jamat. Jag ger även mina speciella kärleksfulla välsignelser för mushkil-asan, och för min Jamats trygghet och säkerhet.

Ni är alla ständigt i mitt hjärta, i mina tankar och i mina böner.

Er tillgivne,

Aga Khan