به مناسبت نوروز، مولانا حاضر امام عنايت فرموده و تعلیقه‌ی مبارکی را برای جماعت جهانی مرحمت کرده‌اند که از طریق وب‌سايت اسماعيلی به اشتراک گذاشته می‌شود