استقبال از کودک شما

بورد تعلیم و تربیه آغاخان )AKEB(فرانسه و تیم تعلیم و تربیه دوران کودکی، تولد نوزاد جدید شما را تبریک می گویند . مؤسسات جماعت برای کمک به شما در نقش والدین و ارائه بهترین ابزار در بیداری کود ‌کتان، این جزوه را تهیه کرده اند .این شامل معلوماتی است که به شما در درک و حمایت از صحت جسمی، اجتماعی، عاطفی و فکری کود ‌کتان کمک می‌کند و همچنین ابزارهای مفیدی برای تضمین آینده‌ای مطمئن، سالم و پر جنب و جوش برای کود ‌کتان دارد .

پدر و مادر شدن یک نعمت است .دیدن واکنش یک نوزاد به صدا یا لمس والدینش و کشف این عشق بی قید و شرط که آنها را با هم وصل می‌کند، از جمله بزرگترین شادی‌های این دنیاست .

بسیاری از خانواده‌ها دور از عزیزان خود زندگی می‌کنند، کسانی که زمانی محرک اصلی حمایت از نسل‌های آینده بودند .امروزه تحقیقات در مورد رشد اولیه دوران کودکی تأکید می‌کند که برای حصول اطمینان از آموزش با کیفیت و حفظ ارزش‌های مثبت نیاز به مشارکت بیشتر خانواده و افزایش تعهد زمانی می‌باشد .

مؤسسات جماعت برای کمک به شما در نقش والدین و ارائه بهترین ابزار در بیداری کود ‌کتان، این جزوه را تهیه کرده اند .این شامل معلوماتی است که به شما در درک و حمایت از صحت جسمی، اجتماعی، عاطفی و فکری کود ‌کتان کمک می‌کند و همچنین ابزارهای مفیدی برای تضمین آینده‌ای مطمئن، سالم و پر جنب و جوش برای کود ‌کتان دارد .

مؤسسات جماعت در هر مرحله از رشد کود ‌کتان همراه شما بوده و در خدمت شما قرار دارند . برای کسب معلومات بیشتر، با ما تماس بگیرید [email protected]، با گروپ فیس بوک ما "ECE (Early Childhood Education) FBSIC"بپیوندید و از سایت دیدن کنید .https://the.ismaili/france

ما می‌دانیم که کودک شما مایه افتخار و شادی همه ما خواهد بود .

بهترین آرزوهای ما برای خوشبختی

!